O nas

Podejmujemy dialog mający na celu komunikację nauki z przemysłem, w którym efektywnie artykułowane będą potrzeby i możliwości obu stron. Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego i Instytut Chemii Fizycznej, jako ośrodki naukowe Polskiej Akademii Nauk, prowadzące badania w komplementarnych dziedzinach na pograniczu chemii i biologii, tworzą interdyscyplinarną platformę ofert wychodzących naprzeciw potrzebom płynącym z rynku. Pragniemy odpowiadać na pytania ze strony biznesu oraz pomagać w tworzeniu innowacyjnych produktów oraz w rozwoju aktywności B+R przedsiębiorstw.

Jeśli mają Państwo konkretne potrzeby z zakresu biologii bądź chemii zapraszamy do zapoznania się ze standardowymi usługami opartymi o wykorzystanie wiedzy i bazy aparaturowej obu instytutów. Jeśli jednak Państwa problem wymaga niekonwencjonalnego podejścia – zapraszamy do kontaktu.

Dorota Gierej-Czerkies, PhD
Tel. +48 22 58 92 263
Email d.gierej-czerkies@nencki.edu.pl

Usługi Instytutu
Nenckiego
Usługi Instytutu
Chemii Fizycznej

Ty pytasz - my odpowiadamy.

Skontaktuj się z nami
Partnerzy

Oba instytuty w Dialogu prowadzą badania we współpracy z przemysłem, wspierając wdrażanie nowych produktów m.in. w farmacji, biomedycynie i biotechnologii. Dziękujemy naszym stałym partnerom i jesteśmy otwarci na nowe współprace.

Nasi partnerzy: